Aktualności

Fundacja „Więcej z życia” zaprasza na Konferencję dotyczącą możliwości świadczenia usług asystenckich w powiecie toruńskim.

25.11.2021


Więcej niż życia

w dniu 01.12.2021 r. godz. 10:00-12:00

Miejsce: Sala konferencyjna Powiatu Toruńskiego

87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6

Siedziba Starostwa Powiatowego

Temat:  Usługi asystenckie w powiecie toruńskim.

Odbiorcy:  Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenckich, osoby niepełnosprawne, rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Program:

10:00    Otwarcie konferencji (Prezes Fundacji „Więcej z życia” Robert Lorczyk).

10:15    Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych.

10:30    Czym jest asystentura.

10:45    Kto może być Asystentem Osoby Niepełnosprawnej (AON), a kto Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej (AOON).

11:00    Usługi asystenckie w projekcie unijnym – rekrutacja asystentów i uczestników, zakres usług, wynagrodzenie.

11:30    Sposób rozliczania usługi asystenckiej.

11:45    Pytania.

12:00    Zakończenie.

Jedną z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne są osoby niepełnosprawne.  Ze względu na liczne bariery komunikacyjne, transportowe i psychologiczne osoby niepełnosprawne ograniczają swoją aktywność w życiu lokalnych społeczności.

Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne będą mogły podejmować aktywność społeczną. Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych.

Adresatami usług są osoby niepełnoprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Wykonawcami usług mogą być osoby, które zgłosiły chęć świadczenia usług i posiadają doświadczenie lub chcą nabyć uprawnień asystenta osoby niepełnosprawnej w drodze szkolenia.

Szczegóły przedstawione zostaną na konferencji.

Serdecznie zapraszamy.

Kontakt do organizatorów: 505 083 965 lub 721 060 610.

Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: fundacja.opieka.torunskie@gmail.com