Aktualności

Poznaj cel projektu „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

01.12.2020


Więcej niż życia

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez wymagany okres, na terenie miasta Rybnika w woj. śląskim.

Zapewnią one usługi opiekuńcze (w formie jednego z dwóch pakietów usług) oraz asystenckie dla 48 osób potrzebujących wsparcia/niepełnosprawnych), zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Rybnika, w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2022 r. Wsparcie otrzyma także 20 opiekunów faktycznych.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wsparcie uzupełniające. Osoby objęte projektem otrzymają wsparcie Centrum Usług Społecznych w Rybniku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32

Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40