Aktualności

Skorzystaj z udziału w projekcie!

01.06.2021


Więcej niż życia

W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95 można spotkać się z pracownikiem specjalistycznym o profilu medycznym/społecznym, który udzieli szczegółowych informacji dotyczących zasad udziału w projekcie.

Każdy zainteresowany dowie się, z jakich form wsparcie mógłby skorzystać.

Wśród nich wymienić można m.in.:

Liderem projektu jest: FUNDACJA „WIĘCEJ  Z ŻYCIA”.
Partnerzy w projekcie to:

  1. FUNDACJA  WSPIERANIA I ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
  2. JOLANTA WOŹNICA „PERSONA” OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY
  3. „SUKURS” SPÓŁKA CYWILNA DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie Rybnika w okresie 01.12.2020 r. - 31.12.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Rybnika, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32

Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40