Aktualności

Zachowanie trwałość Projektu Rybnik

30.03.2023


Więcej z życia 10

Fundacja Więcej z Życia w Wągrowcu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”.

W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 27 miesięcy tj. do 31.03.2025r.

Fundacja Więcej z Życia z siedzibą w Wągrowcu, jest gotowa do świadczenia usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”.

Zapewniamy 18 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie miasta Rybnik.

Przez miejsca świadczenia usług społecznych rozumie się dysponowanie kadrą posiadającą kierunkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w realizacji usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych na terenie miasta Rybnik. Usługi świadczone po cenach komercyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny EFS ).

Kontakt: Tel: 511093888

E-mail: fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl