Aktualności

Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do skorzystania z pakietu usług opiekuńczych w projekcie

14.12.2021


Więcej niż życia

Partner projektu tj. Fundacja "Więcej z Życia" zachęca osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące miasto Żory do skorzystania z jednego z dwóch możliwych wariantów usług opiekuńczych.

W ramach wariantu I Uczestniczka/Uczestnik będzie otrzymywać miesięcznie:

W ramach wariantu II Uczestniczka/Uczestnik będzie otrzymywać miesięcznie:

W ramach Zadania 1 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50 zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00 zł miesięcznie, a dla II 558,00 zł/miesięcznie. Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających kryterium dochodowego.

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150{8abb299ce035f3964ef83da4bf768c654c80e81240cbc29973928d1dea6e915f} właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00 zł netto na osobę w rodzinie) – nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje – tel. 664 770 809

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020