Projekty:
Lubelskie

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich

01.02.2023

Przypominamy  o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski”. Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren miasta i gminy Międzyrzec [...]


Skorzystaj ze wsparcia dla opiekunów faktycznych

09.01.2023

  Zapraszamy do skorzystania ze wsparci dla opiekunów faktycznych. Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla grupy 10 osób, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Wynajem sali wyposażonej w [...]


Usługi specjalistyczne w projekcie

05.12.2022

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Aby osoba potrzebująca, niesamodzielna mogła skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. [...]Zapraszamy do udziału w projekcie

02.10.2022

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec Podlaski do usług opiekuńczych i asystenckich, poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych i asystenckich (opiekunów/ek i AON/AOON i osób świadczących [...]