Projekty

Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim II

25.06.2021


Więcej niż życia

Spółdzielnia socjalna "PROSPOŁECZNA" wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w województwie śląskim. Zapewniają one objęcie usługami opiekuńczymi 100 osób niesamodzielnych, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. Z uwagi na sytuację w kraju związaną z wirusem COVID-19 projekt został wydłużony do 31.03.2021 r. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!