Projekty

Ruszamy z projektem „Pogodna jesień Życia w Rybniku”

07.04.2021


Więcej niż życia

Pragniemy poinformować, że nasza fundacja „Więcej z Życia” wraz z partnerami „FRES” Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, "PERSONA" OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY, "SUKURS" SPÓŁKA CYWILNA DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE rozpoczyna realizację projektu.... Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie Rybnika w okresie 01.12.2020 r. - 31.12.2022r. Projekt realizuje 3 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozliczanych stawkami jednostkowymi w ramach 2 wariantów pakietów usług. Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Rybnika, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Wartość projektu wynosi: 2 062 824,00 zł. Dofinansowanie z UE: 1 753 400,40 zł.

Główne wskaźniki projektu:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia środowiskowych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa: 18
  2. Liczba osób potrzebujących wsparcia, objętych usługami opiekuńczymi 48 osób.
Pogodna jesień Życia w Rybniku