Projekty

Skorzystaj z usług asystenckich w projekcie w Gliwicach!

06.02.2023


Więcej z życia 8

Szczegółowy opis zadań i obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku Asystent osoby niepełnosprawnej / Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:

    1. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach),
  1. Spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
  2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
  3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki);
 

Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, posiadających jednocześnie  orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren miasta Gliwice.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ul. Kozielecka 78F/1 Gliwice oraz ul. Lipowa 1 w Gliwicach

Tel: 509-833-335

e-mail: fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32

Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40