Projekty

Skorzystaj ze wsparcia dla opiekunów faktycznych

09.01.2023


  Zapraszamy do skorzystania ze wsparci dla opiekunów faktycznych. Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla grupy 10 osób, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Wynajem sali wyposażonej w sprzęt do pielęgnacji, fantomy itp. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni. Zapewnimy również poradnictwo dla 30 opiekunów faktycznych objętych stałym wsparciem w Zadaniu 1 i 2, poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, przeciętnie po 4 godziny i prawnicy po przeciętnie 3 godziny wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.