Projekty

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”

07.04.2021


Więcej niż życia

„SUKURS” spółka cywilna Doradztwo Podatkowe i Prawne w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia” oraz Fundacją „Ekspert – Kujawy" realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Gliwice w województwie śląskim. Zapewnią one objęcie usługami opiekuńczymi 92 osoby niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu KC teren miasta Gliwice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.

Pogodna Jesień Życia w Gliwicach