Aktualności

Ruszyliśmy z realizacją usług asystenckich u podopiecznych na terenie powiatu tarnogórskiego …

07.04.2021


W miesiącu kwietniu 2020 r. Partner projektu tj. Fundacja „Więcej z Życia” ruszył z realizacją usług asystenckich dla uczestników projektu z terenu miasta Gliwice. Mamy pierwsze osoby do których udali się Asystencki Osobiści Osób Niepełnosprawnych w celu świadczenia usług asystenckich.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo i zamieszkujące miasto Gliwice i powiat tarnogórski do skorzystania z usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu czynności w jakich asystenci mogą pomagać osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności należy:

  1. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
  2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
  3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zgłoś się do projektu!
tel. 503-737-190 lub 663-128-290.