Dostępność ułatwia wszystkim funkcjonowanie

Dostępność architektoniczna


Nasz zespół posiada kwalifikacje i doświadczenie, by prowadzić szkolenia z zakresu dostępności architektonicznej wymaganej ustawą z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

trzy monotory na tle miasta i kuli składającej się z zer i jedynek

Posiadamy


wyjście ewakuacyjne

Sprzęt ewakuacyjny

manekin

Manekiny ewakuacyjne

pracownik

Wyposażenie techniczne niezbędne do przygotowania pracowników

emotka: uśmiechnięta buźka

Obsługę budynku do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

Ustawa


Ustawa wymaga

  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812),
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
Postać wskazująca na paragraf

Wiedza i doświadczenie


Wiedzę opieramy na przepisach prawa polskiego oraz na doświadczeniach zebranych podczas prac zawodowych. Część z naszych zajęć oparta jest o kwalifikacje naszego zespołu zdobyte w europie zachodniej oraz na specjalistycznych kursach.


Nasza kadra to m.in.:

  • opiekunowie osób niepełnosprawnych,
  • asystenci środowiskowi,
  • ratownicy medyczni,
  • oficer Państwowej Straży Pożarnej.
Grupa osób

Nasi partnerzy


Współpracujemy


Waldemar Pruss

Seledynowa gwiazda obok niej napis fundacja wires. Pierwszy człon koloru czarnego, a drugi ma kolor seledynowy

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zielony sukurs napis na białym tle

Sukurs

Zielony obiekt przypominający górę w okręgu. Obok niego napis: Spółdzielnia socjalna arka

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPOŁECZNA

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności