O nasFundacja Więcej z życia

Nasza fundacja

Fundacja „Więcej z życia” z siedzibą w Wągrowcu powstała w roku 2012 i swoją działalność początkowo prowadziła na terenie Śląska, gdzie miała swoją siedzibę do 2015 r. Prezesem Fundacji przez całą jej działalność jest Robert Lorczyk.

Cel

Celem Fundacji jest „wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo i ich rodzin, w tym poprzez finansowanie ich działań, w procesie ich pełnej integracji ze społeczeństwem rozumianej jako swobodne uczestnictwo w życiu osobistym – na równi z osobami pełnosprawnymi”. Skupia się przede wszystkim na chorych neurologicznie (stwardnienie rozsiane, postępujący zanik mięśni, osoby po udarach).

Pracownicy i praktykanci Fundacji zapewniali także wsparcie merytoryczne i w przygotowywaniu dokumentów przy doborze sprzętów ułatwiających funkcjonowanie podopiecznym. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencjach, poświęconych promowaniu idei asystenta osoby niepełnosprawnej, a Prezes Zarządu Robert Lorczyk (wykazany w KRS) , jest trenerem szkolącym asystentów na Śląsku i w Wielkopolsce, a także jako prawnik świadczy usługi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Od stycznia 2018 do maja 20202 roku roku realizowany był w partnerstwie projekt „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim”, a od stycznia 2019 podobne projekty w Bytomiu, Zabrzu i Gliwicach i pow. gliwickim, wskazane p B.5.1.

Statut

Statut fundacji