Statut fundacji

Fundacja ma za cel wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo i ich rodzin w procesie ich pełnej integracji ze społeczeństwem rozumianej jako swobodne uczestnictwo w życiu osobistym i publicznym - zawodowym, kulturalnym, sportowym, religijnym, politycznym, uprawianiu turystyki i w każdym innym przejawie aktywności nie stojącej w sprzeczności z prawem - na równi z osobami pełnosprawnymi.

Cele swoje Fundacja realizuje przede wszystkiom poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz popularyzację instytucji asystenta.

Adres


Fundacja "Więcej z życia"

  • ul. Bartodziejska 77
  • 62-100 Wągrowiec
  • tel: 506-507-193