OfertyZapraszamy do skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych. Mogą z nich skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby chore krótkoterminowo albo przewlekle, osoby starsze i osoby samotne, jeśli potrzebują na co dzień pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób, które wspólnie z nią mieszkają.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w obszarach:

Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, w tym m.in.:

-zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego,

-przygotowywanie (lub dostarczanie) prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza,

-karmienie podopiecznego.

Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.:

-sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa podopieczny (w tym także np. mycie okiem i pranie dywanów),

-dbanie o sprzęty codziennego użytku (np. ścieranie kurzy, mycie naczyń, pranie, wynoszenie śmieci),

-utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,

-utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu.

Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:

-podawanie leków,

-zamawianie wizyt lekarskich,

-realizacja recept w aptece,

-kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).

Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem, w tym m.in.:

-podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe),

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym,

pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

Zapewniamy doświadczoną kadrę, opiekunki są ubezpieczone.

Cennik:

Dni powszednie 28zł/h

Weekendy i Święta 30zł/h