Projekty

Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim.

25.06.2021

Projekt zakłada zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania, specjalistycznych, asystenckich i sąsiedzkich dla 100 os. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego oraz 20 osób z otoczenia, w tym 15 os. Opiekunów faktycznych i 5os. [...]


Pogodna jesień w Zabrzu III

25.06.2021

Spółdzielnia socjalna „PROSPOŁECZNA” oraz oraz Fundacja Ekspert – Kujawy” wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizują projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu III.


Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim II

25.06.2021

Spółdzielnia socjalna „PROSPOŁECZNA” wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez [...]