Aktualności

Aktualności


Cel główny projektu

Data: 02.08.2021 Kategorie: Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

baner z logami: fundusze europejskie, RP, samorząd województwa wlkp, unia europejska

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno– zawodowa 100 uczestników projektu (UP), w tym 60 kobiet (K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej, zamieszkujących wybrane 2 powiaty woj. wielkopolskiego, w okresie od 01.08.2021 do 31.12.2022 r. Cel zostanie osiągnięty z zastosowaniem instrumentów aktywizacji społecznej (dotyczące przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społ. zaradności, samodzielności) i jako uzupełnienie, instrumentów aktywizacji zawodowej (kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, staże i pośrednictwo pr. przed zakończeniem udziału w projekcie).

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczone społecznie, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Będą to wyłącznie osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP. Wsparcie otrzyma 20% ON (12 K), w tym min. 10% o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 10 osób (6 K). Zakładamy udział min. 3os.(3K), korzystających z PO PŻ 2014-2020, dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba/rodzina otrzymuje z PO PŻ. Zakładamy, że co najmniej 10 UP (6K), spełniać będzie przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 922 756,56 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r.

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności