Aktualności

Aktualności


Masz kłopoty ze znalezieniem pracy? Twoje kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom lokalnego rynku pracy? Zapraszamy

Data: 12.01.2022 Kategorie: Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

baner z logami: fundusze europejskie, RP, samorząd województwa wlkp, unia europejska

Oferujemy w naszym projekcie szkolenia zawodowe na miarę Twoich potrzeb.

Zakładamy realizację 80 szkoleń zawodowych (dla 80 z 100 UP). Będą to szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych (każdorazowo poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji oraz zakończone egzaminem zewnętrznym, po którym nastąpi wydanie UP certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji) lub kompetencji (weryfikowalnych w ramach IV etapów: ZAKRES, OCENA, WZORZEC, PORÓWNANIE). Szkolenia będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do RIS prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej

Tematyka szkoleń/kursów będzie wynikała z indywidualnej ścieżki reintegracji. W tej formie wsparcia zakładamy uśrednienie godzin szkolenia tj. średnio 150h na 1 UP, czas trwania w takim wymiarze to okres ok. 1,5 do 2 m-cy) Przewidywany koszt szkolenia do poziomu 1.800,00 zł. dla szkolenia (średnia cena na osobę). Zastrzega się, iż cena szkolenia nie będzie odbiegała od cen rynkowych.

Każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia. Uczestnicy otrzymują materiał dydaktyczny, zgodny ze szkoleniem, stanowiący niezbędny element szkolenia a także stypendium szkoleniowe, wymagane badania lekarskie (o ile dotyczy), refundację kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW oraz dla osób opiekujących się osobami zależnymi zapewniono wsparcie finansowe. Miejsce realizacji: dogodny dojazd środkami komunik. publ. w obrębie projektu lub innych miast województwa, tak aby umożliwić i zabezpieczyć dojazd i powrót dla osób korzystających z komunikacji publicznej,. Harmonogramy szkoleń dostosowane do UP (godzenie ról rodzinnych i zawodowych).

Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 922 756,56zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności