Aktualności

Zachowanie trwałości rezultatów projektu

01.01.2023


Więcej z życia 11

Fundacja „Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 27 miesięcy (czyli przez okres 2 lat i 3 miesięcy) tj. do 31.03.2025r.

Fundacja „Więcej z Życia” jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zapewniamy 18 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie Rybnika.

Przez miejsca świadczenia usług społecznych rozumie się dysponowanie kadrą posiadającą kierunkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w realizacji usług opiekuńczych/ asystenckich/ specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Rybnika.

Usługi świadczone po cenach komercyjnych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – numer kontaktowy: 506-507-193

Osoba do kontaktu: Robert Lorczyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny EFS).