Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Fundacja Więcej z życia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wiecej-z-zycia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Matoga, damian.matoga@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665931825. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Biuro Fundacji „Więcej z Życia”:

 • odległość z dworca do biura Fundacji pieszo wynosi ok. 15 minut, a autem ok. 4 min,
 • parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 50 m od biura,
 • znajduje się na parterze,
 • wejście do budynku jest zadaszone, są dwie pary drzwi wejściowych, są one wahadłowe, otwierane ręcznie,
 • przy pierwszych drzwiach jest domofon, który znajduje się na wysokości 1,5 metra,
 • drzwi wejściowe, są w całości przeszklone i nie mają żadnego widocznego oznaczenia,
 • przy pierwszych drzwiach znajduje się niewielki próg do przekroczenia, jednak nie stanowi on większej przeszkody,
 • drzwi wejściowe do budynku mają standardowe wymiary,
 • w drzwiach znajdują się uchwyty,
 • przed wejściem do bloku, w którym znajduje się biuro jest przestrzeń do manewrowania wózkiem, podczas otwierania drzwi,
 • po przekroczeniu pierwszych drzwi, na podłodze znajduje się gumowa wycieraczka,
 • korytarze na klatce schodowej są szerokie, można się swobodnie poruszać wózkami inwalidzkimi,
 • jest możliwość wstępu do biura Fundacji z psem asystującym,
 • ciągi komunikacyjne nadają się do swobodnego przemieszczania,
 • możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego dostępna jest w Fundacji online

Nasi partnerzy


Współpracujemy


Damian Matoga

Waldemar Pruss

Seledynowa gwiazda obok niej napis fundacja wires. Pierwszy człon koloru czarnego, a drugi ma kolor seledynowy

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zielony sukurs napis na białym tle

Sukurs

Zielony obiekt przypominający górę w okręgu. Obok niego napis: Spółdzielnia socjalna arka

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPOŁECZNA

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności