Kontrahenci (dostawcy i odbiorcy)

Informacje dla kontrahentów


Celem przetwarzania Państwa danych będzie realizacja umowy, zatem podstawą prawną przetwarzania będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Z kolei, po zrealizowaniu transakcji, celem przetwarzania będzie wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających w przepisów podatkowych oraz przepisów o zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a zatem podstawą przetwarzania będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji transakcji, a także jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów podatkowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami (do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych) z tym, że zastosowanie ma najdłuższy okres przewidziany prawem w odniesieniu do danych osobowych kontrahentów.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: urzędy skarbowe; może być także Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a w razie sporów kancelaria prawnicza lub/i firmy windykacyjne oraz rejestry dłużników

Nasi partnerzy


Współpracujemy


Waldemar Pruss

Seledynowa gwiazda obok niej napis fundacja wires. Pierwszy człon koloru czarnego, a drugi ma kolor seledynowy

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zielony sukurs napis na białym tle

Sukurs

Zielony obiekt przypominający górę w okręgu. Obok niego napis: Spółdzielnia socjalna arka

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPOŁECZNA

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności