OfertyZapraszamy do skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych. Mogą z nich skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby chore krótkoterminowo albo przewlekle, osoby starsze i osoby samotne, jeśli potrzebują na co dzień pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób, które wspólnie z nią mieszkają.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w obszarach:

Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, w tym m.in.:

Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.:

Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:

Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem, w tym m.in.:

Zapewniamy doświadczoną kadrę, opiekunki są ubezpieczone.

Cennik: