Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu.

Data: 28.08.2023 Kategorie: Ogólne

Fundacja „Więcej z życia” ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków Funduszu Europejskiego Śląskiego 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079). Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 07.04 Usługi społeczne.

Wymagania:

 • Podmiotami uprawnionymi do realizacji projektu są:
  • Partnerzy społeczni,
  • Przedsiębiorstwa,
  • Administracja publiczna,
  • Instytucje wspierające biznes,
  • Służby publiczne,
  • Instytucje ochrony zdrowia,
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
  • Instytucje nauki i edukacji.
 • NIE możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:
  • Zostałeś wykluczony z możliwości otrzymania środków europejskich (na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych),
  • jesteś osobą fizyczną (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  • należysz do podmiotów:
   • których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),
   • których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U.  z 2023 r. poz. 659), które są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne (w szczególności ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 129) oraz Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

Cel Partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, którego rezultatem będzie osiągnięcie celu projektu.

Oferty należy składać w terminie do 19.09.2023 roku na adres mailowy fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres os. Przy Skrzyżowaniu Rzeka 1A/6. Informacja o wyborze partnerów do realizacji projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji „Więcej z życia”

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności