Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Data: 22.06.2023 Kategorie: Ogólne

Fundacja „Więcej z Życia” ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079). Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym, Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wymagania

 1. Partnerami w projekcie mogą zostać:
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Instytucje rynku pracy
  • Państwowe Jednostki budżetowe
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą
  • Uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia w partnerstwie.
 2.  Cel Partnerstwa
  • Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, którego rezultatem będzie osiągnięcie celu projektu.

Oferty należy składać w terminie do 07.07.2023 roku. Informacja o wyborze partnerów do realizacji projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji „Więcej z życia”.

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert