Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Podkarpackiego

Data: 28.07.2023 Kategorie: Ogólne

Fundacja „Więcej z Życia” ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079). Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Wymagania:

  • Podmiotami uprawnionymi do realizacji projektu są: Instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki Samorządu Terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, partnerstwa instytucji pozarządowych, partnerstwa Publiczno-Prywatne, podmioty ekonomii społecznej, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
  • Potencjał Partnera powinien odnosić się do zakresu zaplanowanych w projekcie działań w tym również do sposobu zarządzania projektem. Ze względu na brak doświadczenia Fundacji w realizacji projektu na planowanym obszarze konieczne jest posiadanie przez partnera doświadczenia na terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu (powiat Ropczycko-sędziszowski oraz powiat Dębicki).

Cel Partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, którego rezultatem będzie osiągnięcie celu projektu.

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności