Aktualności

Aktualności


Szczegółowe zasady kwalifikacji osób niesamodzielnych do objęcia wsparciem

Data: 13.03.2023 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Międzyrzec Podlaski

baner z logami: fundusze europejskie, RP, lubelskie, unia europejska

Zasady kwalifikacji osób niesamodzielnych do objęcia wsparciem:

 • Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. Od powyższych osób nie będziemy pobierać odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze.
 • Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż wskazane powyżej, przy czym kryteria rekrutacji takich osób określone zostały poniżej w regulaminie rekrutacji. Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia spośród wniosków mających największą liczbę punktów preferencyjnych, oraz w miarę wolnych miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom przyjmowanym w pierwszej kolejności. Osoby takie będą zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze.

Regulamin rekrutacji:

 • Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do osób spełniających kryterium pierwszeństwa, a mianowicie do:
  • osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia aktualizacji niniejszego regulaminu jest to kwota 1164,00zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 900,00zł netto na osobę w rodzinie. W dalszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia zostaną inne osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na podstawie listy rekomendowanych wniosków.
 • Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż wskazane w powyżej, przy czym kryteria rekrutacji takich osób określimy w regulaminie rekrutacji. Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie listy rekomendowanych wniosków, oraz w miarę wolnych miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom preferowanym. Osoby takie będą zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze wg progresywnego taryfikatora dochodowego.

W tej fazie naboru będziemy preferować następujących uczestników do projektu, według poniższego kryterium rekrutacji do projektu:

 • os. z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 15 pkt,
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – 5 pkt, więcej przesłanek – 8 pkt,
 • osoby o umiarkowanym - 5 pkt i znacznym stopniu niepełnosprawności – 8 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 5 pkt,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – 5 pkt,,
 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020 – 2 pkt,
 • pozostałe osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: osoby mieszkające samotnie – 6 pkt, osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności – 3 pkt, osoby zamieszkałe na obszarach rewitalizowanych w ramach LPR (Lokalny Program Rewitalizacji) – 4 pkt.

Natomiast jedynym kryterium rekrutacji dla opiekunów osób faktycznych będzie kolejność zgłoszeń.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

Centrum Usług Środowiskowych ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do spotkania w Centrum (zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu spotkania: 783-691-339).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 773 678,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 669 344,00 zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności