Aktualności

Aktualności


Pakiety usług opiekuńczych w Rybniku

Data: 15.11.2021 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Rybniku

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

W ramach wariantu I Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie:

  • 62 godziny opieki w miesiącu: 2 godziny dziennie lub 14 godzin tygodniowo; usługa opiekuńcza świadczona 7 dni w tygodniu;
  • catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie);
  • usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na m-c);
  • poradę psychologiczną, prawniczą, dietetyczną, fizjoterapeutyczną (zamiennie min. 4 h / m-c);
  • artykuły zużywalne (artykuły niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usługi opiekuńczej, np.: środki higieny osobistej, środki czystości zużywane przez opiekuna/opiekunkę lub środki higieny osobistej  przekazywane uczestnikowi w sytuacjach nagłych).

W ramach wariantu II Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie:

  • 124 godziny opieki w miesiącu: 4 godziny dziennie lub 28 godzin tygodniowo; usługa opiekuńcza świadczona 7 dni w tygodniu;
  • catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie);
  • usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na m-c);
  • poradę psychologiczną/prawniczą, dietetyczną, fizjoterapeutyczną (min. 4 h / m-c);
  • artykuły zużywalne (artykuły niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usługi opiekuńczej, np.: środki higieny osobistej, środki czystości zużywane przez opiekuna/opiekunkę lub środki higieny osobistej  przekazywane uczestnikowi w sytuacjach nagłych).

W ramach Zadania 1 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00zł miesięcznie, a dla II 558,00zł/miesięcznie. Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających kryterium dochodowego.

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00zł netto na osobę w rodzinie) – nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Rybniku
 przy ul. Podmiejskiej 95, telefon: 509 833 335 lub 664 770 809

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł.

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności