Aktualności

Aktualności


Skorzystaj ze specjalistycznych usług opiekuńczych w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

Data: 21.06.2021 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Rybniku

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Projekt przewiduje realizację 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wg wymogów określonych w Rozp. MPiPS z dnia 22.09.2005 r.

Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. W/w usługi świadczone będą zgodnie ze standardem zawartym w załączniku nr 9 do Regulaminu pkt 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonają osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wg wymagań określonych w w/w Rozp. oraz które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania w/w pracy. Utworzone zostaną dwa miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności