Aktualności

Aktualności


Zapraszamy opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych do udziału w projekcie!

Data: 17.08.2022 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Rybniku

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia.
    Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno–praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 2 grup 10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna.
  • Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.
    Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.
  • Etap 3. Wsparcie osób potrzebujących wsparcia i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej.
    Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób potrzebujących wsparcia, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.  Zapewnimy 15 osobom przeciętnie 14 dniowe pobyty w niepublicznych placówkach opieki społecznej, dysponujących wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności