Aktualności

Aktualności


Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

Data: 12.01.2021 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Partner Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu, który jest odpowiedzialny za realizację zadania 2 „Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niesamodzielnych /niepełnosprawnych w ich miejscy zamieszkania” w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II” serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje aby świadczyć usługi asystenckie.

Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego.  Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby ON.

Usługi asystenckie mogą świadczyć osoby:

 • asystent osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) LUB
 • asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;
 • i po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:
  • osiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (minimalny okres doświadczenia AOON – roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną, poświadczone formalnie bądź nieformalnie);
  • bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;
  • wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.

Wsparcie w Zadaniu 2 obok usług asystenckich będzie też mogło obejmować typowe usługi opiekuńcze (lecz nie będzie ich zastępować). Może to wynikać z potrzeby zaspokojenia podstawowych potrzeb opiekuńczych dla tych samych osób niepełnosprawnych lub innych osób niesamodzielnych, dla których funkcje opiekuńcze może wykonywać również asystent ON.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Wartość projektu: 2 085 715,20zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 772 857,92zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności