Aktualności

Aktualności


Zapraszamy do skorzystania z usług sąsiedzkich w projekcie …

Data: 03.08.2020 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności :

  • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  • pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  • pomoc w praniu odzieży i bielizny;
  • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
  • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  • odwiedziny w szpitalu.

Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

W ramach naszego projektu możemy przyjąć 10 osób niesamodzielnych – podopiecznych sąsiadów oraz 10 Sąsiadów, którzy będą mogli świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach naszego projektu. Osoba chętna do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinna być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach naszego projektu zostanie kandydat, który odbędzie minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).

Warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej określi kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!
Kontakt pod numerem telefonu: 663-128-290 lub 663-128-296.

Wartość projektu: 2 085 715,20zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 772 857,92zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności