Aktualności

Aktualności


Zachęcamy osoby niepełnosprawne do skorzystania z usług asystenckich w Żorach

Data: 16.09.2022 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Żorach

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Partner projektu Fundacja Więcej z Życia z siedzibą w Wągrowcu w ramach realizowanego zadania nr 2 w projekcie utworzy 4 miejsca świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Żory, obejmując stałym wsparciem jego 18 mieszkańców niepełnosprawnych.

Planowana jest realizacja 3.600 godzin usług asystenckich/opiekuńczych w dni powszednie i 400 godzin w weekendy oraz dni świąteczne.

Formy wsparcia w zadaniu 2 w zakresie usług asystenckich będą zgodne z Załącznikiem nr 9. Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej. Standard 1. Usługi asystenckie. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub ON nieletnie za zgodą opiekuna prawnego. Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego, określonych w p. 2) standardu nr 1. Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy
usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą określone w kontrakcie trójstronnym. W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby ON.  Osoby niepełnosprawne (ON) objęte wsparciem będą musiały przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub ON nieletnie - orzeczenie lub opinię z poradni psychologicznopedagogicznej. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: 787-066-650

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 2 062 824,00zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności