Aktualności

Usługi asystenckie na terenie Rybnika

24.10.2022


Więcej z życia 10

W projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku” realizowane są usługI asystenckie na rzecz osób niepełnosprawnych. Usługi wykonuje Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”.

Szczegółowy opis zadań i obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku Asystent osoby niepełnosprawnej / Asystent osobsty osoby niepełnosprawnej:
  1. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowychi innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach),
  2. Spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
  3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
  4. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki);

Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, posiadających jednocześnie  orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren miasta Rybnika.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 509-833-335.