Zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła, w tym zatrudniani z projektów

Informacje dla zleceniobiorców i wykonawców dzieła


Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz jej realizacji, a także w celu wypełnienia obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa: cywilnego, podatkowego, dotyczącego ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i innych przepisów mających zastosowanie do zleceniobiorców i wykonawców dzieła. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Jeżeli wynagrodzenie będzie podlegało ubezpieczeniu chorobowemu, to także art. 9 ust. 2 lit.b) RODO
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami z tym, że zastosowanie ma najdłuższy okres przewidziany prawem w odniesieniu do danych osobowych zleceniobiorców i wykonawców dzieła. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: urzędy skarbowe, ZUS, obsługa informatyczna programu kadrowo-płacowego, zewnętrzne firmy szkoleniowe, kancelaria prawna.

Nasi partnerzy


Współpracujemy


Waldemar Pruss

Seledynowa gwiazda obok niej napis fundacja wires. Pierwszy człon koloru czarnego, a drugi ma kolor seledynowy

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zielony sukurs napis na białym tle

Sukurs

Zielony obiekt przypominający górę w okręgu. Obok niego napis: Spółdzielnia socjalna arka

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPOŁECZNA

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności