Projekty

Baza projektów


Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

Data: 23.08.2021 Kategorie: Zrealizowane

baner z logami: fundusze europejskie, RP, samorząd województwa wlkp, unia europejska

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa 100 uczestników projektu (60K, 40M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej, zamieszkujących powiat gostyński lub śremski woj. wielkopolskiego w okresie 01.08.2021r do 31.12.2022r.

Uczestnikami projektu będą osoby bierne zawodowo, niepracujące, niezarejestrowane w PUP. Wsparcie otrzyma 20% ON (12K), w tym min. 10% o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 10 osób (6K). Zakładamy udział min. 3os. (3K), korzystających z PO PŻ 2014-2020, dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba/rodzina otrzymuje z PO PŻ. Zakładamy, że co najmniej 10 UP (6K), spełniać będzie przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W ramach udziału w projekcie oferujemy

  • indywidualne wsparcie m.in.: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy,
  • grupy wsparcia,
  • trening kompetencji i umiejętności społecznej,
  • szkolenia zawodowe szyte na miarę twoich potrzeb, stypendium szkoleniowe,
  • staże zawodowe trwające 3 miesiące, stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów za zajęcia i staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
  • ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie,
  • szkolenia BHP stażysty, ubiór specjalistyczny/ ochronny dla stażysty.

Informacje i zapisy do projektu:

Biuro projektu
ul. Kolejowa 34
63-800 Gostyń

Telefony:
601-066-070
697-710-492
500-233-180

www.mapadotacji.gov.pl

Dofinansowanie projektu z UE
Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 922 756,56zł

Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim - plakat

Zobacz też


Osoba przeglądająca informacje na teblecie

Aktualności

Bądź na bieżąco

Przejdź do aktualnosci
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem m.in. szkoleń asystenckich, opiekuńczych, biurowych oraz innych szkoleń w tym zakresie na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Oferujemy także możliwość skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności