Projekty

Baza projektów


„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Data: 23.06.2023 Kategorie: Zrealizowane

Od 01.01.2023r. realizujemy projekt "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2023 na terenie miasta Gliwice i w gminach: Wągrowiec, Rogoźno, Skoki, Gołańcz, Damasławek.  

Grupa docelowa:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

70% grupy docelowej stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

  •  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Realizacja zadania ma zapewnić:

  1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.
  2. Wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.
  4. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
  5. Wykorzystanie potencjału naszego podmiotu: Fundacji „Więcej z życia”, posiadającej statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzącej działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Osoby z grupy docelowej potrzebują wsparcia społecznego, umożliwiającego tym osobom prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem naszego zadania w zakresie usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania tych osób.

Planowana data ukończenia projektu: 31 grudnia 2023r.

Zobacz też


Osoba przeglądająca informacje na teblecie

Aktualności

Bądź na bieżąco

Przejdź do aktualnosci
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem m.in. szkoleń asystenckich, opiekuńczych, biurowych oraz innych szkoleń w tym zakresie na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Oferujemy także możliwość skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności