Projekty

Baza projektów


Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III

Data: 11.11.2022 Kategorie: Zrealizowane

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez wymagany okres, na terenie miasta Gliwice w woj. śląskim. Zapewnią one usługi opiekuńcze (w formie jednego z dwóch pakietów usług) oraz asystenckie dla 48 osób potrzebujących wsparcia/niepełnosprawnych), zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Gliwice, w okresie od 01.11.2022 do 30.06.2023 r. Wsparcie otrzyma także 20 opiekunów faktycznych. Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wsparcie uzupełniające. Osoby objęte projektem otrzymają wsparcie Centrum Usług Społecznych.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gliwic, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Główne wskaźniki projektu:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia środowiskowych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa: 18;
 • Liczba osób potrzebujących wsparcia objętych usługami opiekuńczymi: 48 osób.

BENEFICJENCI

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących (osoby fizyczne uczą się, pracują lub zamieszkują) na obszarze miasta Gliwice w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 48 osób wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich, to jest osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zakładamy, że 63 % osób objętych wsparciem opiekuńczym/AON będą stanowiły kobiety, co wynika z ich udziału w strukturze płci grup wiekowych 75+. Głównie z racji wieku, będą to osoby nieaktywne zawodowo. Zakładamy udział w projekcie 18 osób potrzebujących wsparcia, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wsparciem będą mogły być objęte:

 • osoby samotne,
 • osoby samotnie gospodarujące,
 • osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W zakresie usług asystenckich odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Wsparciem obejmiemy też 20 opiekunów faktycznych (18 K).

Łącznie w projekcie usługami społecznymi obejmiemy 68 osób. Inne cechy społeczno-zawodowe nie są istotne dla oferowanego wsparcia w projekcie

W ramach projektu możesz skorzystać z:

 • Pakietu usług opiekuńczych (62 lub 124 h opieki w miesiącu, catering obiadowy, porady specjalistów: prawnik, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, usługa fryzjerka lub kosmetyczna).
 • Usług asystenckich oferowanych osobom niepełnosprawnym.
 • Specjalistycznych usług opiekuńczych np. fizjoterapii w warunkach domowych.
 • Usług wspierających usługi opiekuńcze, np. bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

Wsparcie w projekcie skierowane jest również do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i obejmuje ono: bezpłatne szkolenie, poradnictwo indywidualne, pobyty wytchnieniowe.

Realizatorem projektu jest: FUNDACJA „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu Partnerzy
w projekcie to:

 • FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ z siedzibą
   w Poznaniu
 • Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy z siedzibą
  w Inowrocławiu
 • "SUKURS" SPÓŁKA CYWILNA DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK z siedzibą w Gliwicach

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Centrum usług społecznych
ul. Kozielska 78F/1 Gliwice
Tel: 509-833-335
e-mail: fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III - plakat

Zobacz też


Osoba przeglądająca informacje na teblecie

Aktualności

Bądź na bieżąco

Przejdź do aktualnosci
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem m.in. szkoleń asystenckich, opiekuńczych, biurowych oraz innych szkoleń w tym zakresie na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Oferujemy także możliwość skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności