Projekty

Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim.

07.04.2021


Więcej niż życia

Spółdzielnia socjalna "PROSPOŁECZNA" wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych/asystenckich, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata. Zapewnią oni objęcie usługami opiekuńczymi 100 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia

Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim. Więcej niż życia