Projekty

Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim

06.04.2021


Więcej niż życia

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn.: "Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim ”

Celem projektu jest świadczeniie usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego. Projekt odpowiada na narastający problem starzenia się mieszkańców i niedostateczny poziom wsparcia opiekuńczego na terenie w/w powiatu.
Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania poprzez opiekunki, które zatrudniać będzie partner projektu Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej lub podmioty ekonomii społecznej zaangażowane przez Fundację „Więcej z Życia”. Poprzez usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowanie osób niesamodzielnych, a także wsparcie opiekunów faktycznych w ramach działań dwóch Centrów Wsparcia Opiekunów. W ramach projektu działać będą dwa CWO, jeden na terenie Poznania, drugi w powiecie wągrowieckim, które obsługiwać będą pracownicy specjalistyczni o profilu medyczno/socjalnym.

Kto może wziąć udział?

Projekt skierowany jest do dwóch grup zamieszkałych na terenie projektu: 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi
(w miejscu zamieszkania danej osoby) oraz 50 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (OF), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.
Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozum. KC na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego:

  1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - będzie to 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu zamieszkania danej osoby). Będzie to 70 osób objętych stałym wsparciem i 50 podopiecznych OF (opieka czasowa).
  2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie to 50 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (OF), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.

Formularze zgłoszeniowe już do pobrania

Pragniemy poinformować, że są już do pobrania formularze zgłoszeniowe dla osób, które potrzebują wsparcia oferowanego w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim”.
Formularze można pobrać ze strony internetowej partnera wiodącego tj. Fundacji Ekspert Kujawy – www.fundacja.ekspert-kuajwy.pl. Można też pobrać dokument w siedzibach partnerów: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Szczawnicka 70, 60-471 Poznań, oraz Fundacji „Więcej z Życia” ul. Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/4, 62-100 Wągrowiec oraz w biurze projektu w Poznaniu.

Zapraszamy do składania ofert

Fundacja Więcej z Życia zaprasza do składania ofert na lokal , na potrzeby Centrum Wsparcia Opiekunów. W załączeniu rozeznanie cenowe i formularz

Fundacja Więcej z Życia poszukuje Podmiotu Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności dnia 19.02.2018. Oferty mają wpłynąć do dnia 27.02.2018. Więcej informacji na stronie na bazie konkurencyjności.

25.02.2018 Zgłoś się do udziału w projekcie

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn.: "Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim ”, który ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.
Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie:

Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn.: "Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim ”, który ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.
Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie:

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie