Projekty

Baza projektów


Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II

Data: 20.12.2018 Kategorie: Zrealizowane

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych na terenie miasta Zabrze w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Z uwagi na sytuację w kraju związaną z wirusem COVID-19 projekt został przedłużony do 31.03.2021 r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska  problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone będzie w dni powszednie oraz w weekendy i święta, według indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Zabrza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 92 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby). Ponadto projekt zakłada dla podopiecznych projektu również realizację usług asystenckich, usług sąsiedzkich oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zakłada również udział 30 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych.

Liderem projektu/Beneficjentem jest:

Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”
Plac Dworcowy 7,
41-800 Zabrze
NIP: 6482778846
REGON: 365180500
e-mail: piotr_bak@wp.pl

Pracownicy specjalistyczni – osoby do kontaktu:

Pani Sabina Schwedka – 503-737-190
Pani Iwona Kłopeć –  696-631-838

Partnerzy:

Fundacja „Więcej z Życia”
Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6
62-100 Wągrowiec
NIP: 6312644845
REGON: 242854329
tel.: 506-507-193
e-mail: doradztwo.robertlorczyk@wp.pl

Fundacja Ekspert – Kujawy
Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
NIP: 5562417498
REGON: 09295667
tel.: (52) 357-62-15
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl

Wartość projektu: 2 085 715,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 772 857,92 zł

Zobacz też


Osoba przeglądająca informacje na teblecie

Aktualności

Bądź na bieżąco

Przejdź do aktualnosci
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem m.in. szkoleń asystenckich, opiekuńczych, biurowych oraz innych szkoleń w tym zakresie na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Oferujemy także możliwość skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności