Projekty

Baza projektów


Pogodna Jesień Życia w Żorach

Data: 18.10.2021 Kategorie: Zrealizowane

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Projekt „Pogodna Jesień Życia w Żorach” realizowany jest przez Lidera - Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej  z Poznania, w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia” oraz z firmą - Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez wymagany okres, na terenie miasta Żory, w woj. śląskim. Zapewnią one usługi opiekuńcze (w formie jednego z dwóch pakietów usług) oraz asystenckie dla 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Żory w okresie od 01.06.2021 do 30.06.2023 r. Wsparcie otrzyma także 20 opiekunów faktycznych. Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wsparcie uzupełniające. Osoby objęte projektem otrzymają wsparcie Centrum Usług Społecznych.

Projekt realizuje 3 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozliczanych stawkami jednostkowymi w ramach 2 wariantów pakietów usług.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Żor, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej opw. lub osoby pw.), które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Główne wskaźniki projektu:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia środowiskowych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa: 18;
  2. Liczba osób potrzebujących wsparcia objętych usługami opiekuńczymi: 48 osób.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 2 062 824,00zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40 zł

Zobacz też


Osoba przeglądająca informacje na teblecie

Aktualności

Bądź na bieżąco

Przejdź do aktualnosci
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem m.in. szkoleń asystenckich, opiekuńczych, biurowych oraz innych szkoleń w tym zakresie na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Oferujemy także możliwość skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności