Projekty

Baza projektów


Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski

Data: 12.11.2021 Kategorie: Zrealizowane

baner z logami: fundusze europejskie, RP, lubelskie, unia europejska

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec Podlaski (dalej MiGMP) do usług opiekuńczych i asystenckich, poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych i asystenckich (opiekunów/ek i AON/AOON i osób świadczących usługi specjalistyczne), którzy obejmą wsparciem w ramach projektu 64 osoby niesamodzielne oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych w okresie od: 2021-11-01 do: 2023-08-31r.

Projekt skierowany jest do:

  • osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z uwagi na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020
  • osób z ich otoczenia (opiekunów faktycznych) zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim w województwie lubelskim.

W RAMACH PROJEKTU OTRZYMASZ:

  • Usługi opiekuńcze
  • Usługi asystenckie
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
  • Wsparcie towarzyszące (wypożyczenie lub zakup sprzętu wspomagającego samodzielne
  • funkcjonowanie, sprzętu pielęgnacyjnego, itp.)
  • Wsparcie opiekunów faktycznych: szkolenie, indywidualne poradnictwo, usługi wytchnieniowe

Usługami opiekuńczymi objętych zostanie 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich. Z powyższej grupy 10 osób stanowić będą podopieczni opiekunów faktycznych (w tym 4 ON).

Przewidujemy udział w projekcie 14 osób wymagających wsparcia, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności (8 K) objętych usługami asystenckimi i w miarę potrzeb również usługami opiekuńczymi.

Łącznie zakładamy wsparcie opiekuńcze/asystenckie dla 18 osób niepełnosprawnych. Na grupę docelową składa się również 30 opiekunów faktycznych (w tym 28K). Z terenów wiejskich gminy Międzyrzec Podlaski będziemy chcieli zrekrutować 24 uczestników a z obszarów objętych rewitalizacją zakładamy pozyskanie 20% uczestników.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Centrum Usług Środowiskowych
ul. Tadeusza Kościuszki 2
21-560 Międzyrzec Podlaski
Tel.: 783-691-339

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 773 678,00zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 669 344,00zł

Zobacz też


Osoba przeglądająca informacje na teblecie

Aktualności

Bądź na bieżąco

Przejdź do aktualnosci
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem m.in. szkoleń asystenckich, opiekuńczych, biurowych oraz innych szkoleń w tym zakresie na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Oferujemy także możliwość skorzystania z prywatnych usług opiekuńczych.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności