Aktualności

Aktualności


Kto może wziąć udział w Projekcie?

Data: 02.08.2021 Kategorie: Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

baner z logami: fundusze europejskie, RP, samorząd województwa wlkp, unia europejska

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 4 poniższe kryteria:

  • zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie gmin powiatów gostyńskiego lub śremskiego województwa wielkopolskiego:
  • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
  • status osoby biernej zawodowo, nie pracującej
  • ukończone 18 lat

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, doradcza, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW, zakup odzieży niezbędnej do udziału w stażu, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy:

– Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-202,

– Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym ,lub osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

– Osoba lub rodzina otrzymująca wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ

– Osoba, rodzina lub środowisko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Ponadto preferowane są osoby:

  • Kobieta;
  • Osoba zamieszkująca obszar wiejski;
  • Osoba bez zawodu
  • Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności;
  • Osoba z wykształceniem gimnazjalnym i niższym;

Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 922 756,56 zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności