Aktualności

Aktualności


Zapraszamy do udziału w projekcie

Data: 30.03.2022 Kategorie: Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

baner z logami: fundusze europejskie, RP, samorząd województwa wlkp, unia europejska

Lider projektu Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA zaprasza do udziału w projekcie

Rekrutacja prowadzona jest na terenie województwa wielkopolskiego na terenie dwóch powiatów: gostyńskiego i śremskiego zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji.

Do projektu przyjmowane są osoby spełniające kryteria obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu, jakimi jest przynależność do grupy docelowej, tj.:

 • osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia
 • zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) teren województwa wielkopolskiego:
  • powiat gostyński: gmina Gostyń, gmina Borek Wielkopolski, gmina Krobia, gmina Pępowo (gmina wiejska), gmina Pogorzela, gmina Poniec;
  • powiat śremski: gmina Brodnica (gmina wiejska), gmina Dolsk, gmina Książ Wielkopolski, gmina Śrem;
  • powiat kaliski: gmina Koźminek, gmina Blizanów (gmina wiejska), gmina Brzeziny (gmina wiejska),gmina Ceków-Kolonia (gmina wiejska), gmina Godziesze Wielkie (gmina wiejska), gmina Lisków (gmina wiejska),gmina Mycielin (gmina wiejska),gmina Opatówek, gmina Stawiszyn, gmina Szczytniki (gmina wiejska),gmina Żelazków (gmina wiejska);
  • powiat leszczyński: gmina Lipno (gmina wiejska), gmina Krzemieniewo (gmina wiejska), gmina Osieczna, gmina Rydzyna, gmina Święciechowa (gmina wiejska), gmina Wijewo (gmina wiejska), gmina Włoszakowice (gmina wiejska);
  • powiat wągrowiecki: gmina Wapno (gmina wiejska), gmina Damasławek (gmina wiejska), gmina Gołańcz, gmina Mieścisko (gmina wiejska), gmina Skoki, gmina Wągrowiec, gmina Wągrowiec (gmina wiejska);
  • powiat obornicki: gmina Oborniki, gmina Rogoźno, gmina Ryczywół (gmina wiejska);
  • powiat ostrowski: gmina Odolanów, gmina Nowe Skalmierzyce, gmina Ostrów Wielkopolski, gmina Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska), gmina Przygodzice (gmina wiejska), gmina Raszków, gmina Sieroszewice (gmina wiejska), gmina Sośnie (gmina wiejska);
  • powiat pleszewski: gmina Pleszew, gmina Chocz(gmina wiejska), gmina Czermin (gmina wiejska), gmina Dobrzyca, gmina Gizałki (gmina wiejska ), gmina Gołuchów (gmina wiejska);
  • miasto: Kalisz;
  • miasto: Leszno.
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 • osób pozostających bez zatrudnienia, będącymi jednocześnie biernymi zawodowo
  (Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Następnie osoby będą weryfikowane pod względem spełnienia kryteriów preferencyjnych punktowanych:

 • Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek wymienionych powyżej); (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym i/lub zaświadczeń (+ 5 pkt)
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (+ 8 punktów),lub umiarkowanym (+ 5 punktów), lub osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych); (+ 5 pkt) (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym)
 • Osoba lub rodzina otrzymująca wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ; (+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki lub zaświadczenie np. z OPS o korzystaniu z PO PŻ)
 • Osoba, rodzina lub środowisko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. (+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym),

oraz kryteriów preferencyjnych własnych (projektowych) punktowanych

 • Kobieta;(+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba zamieszkująca obszar wiejski; (+ 1 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba bez zawodu;(+ 5 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba z wykształceniem gimnazjalnym i niższym; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)

Więcej informacji w biurze projektu;

Spółdzielnia Socjalna ul. Kolejowa 24,
63-800 Gostyń
Tel. 601 066 070

Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 922 756,56zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności