Aktualności

Aktualności


Cennik usług opiekuńczych w projekcie

Data: 12.09.2022 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w Międzyrzec Podlaski

baner z logami: fundusze europejskie, RP, lubelskie, unia europejska

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług opiekuńczych obowiązującym w projekcie. Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Osoby te nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Przypominamy, że wsparcie w projekcie kierowane jest do 94 osób (w tym 70 kobiet), zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim. Projekt jest skierowany do dwóch grup: osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z uwagi na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020 oraz do osób z ich otoczenia (opiekunów faktycznych). W zakresie usług opiekuńczych będzie to łącznie 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich. Z powyższej grupy 10 osób stanowią podopieczni opiekunów faktycznych (w tym 4 ON).

Głównie z racji wieku i niesamodzielności będą to osoby nieaktywne zawodowo. Przewidujemy udział w projekcie 14 osób wymagających wsparcia, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności (8 K) objętych usługami asystenckimi i w miarę potrzeb również usługami opiekuńczymi. Łącznie zakładamy wsparcie opiekuńcze/asystenckie dla 18 osób niepełnosprawnych. Na grupę docelową składa się również 30 opiekunów faktycznych (w tym 28K). Z terenów wiejskich gminy Międzyrzec Podlaski będziemy chcieli zrekrutować 24 uczestników. Z obszarów objętych rewitalizacją zakładamy pozyskanie 20 % uczestników. Inne cechy społeczno-zawodowe nie są istotne dla oferowanego wsparcia w projekcie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec Podlaski do usług opiekuńczych i asystenckich, poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych i asystenckich (opiekunów/ek i AON/AOON i osób świadczących usługi specjalistyczne), którzy obejmą wsparciem w ramach projektu 64 osoby niesamodzielne oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych w okresie od 01.11.2021 do 31.08.2023r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Centrum Usług Środowiskowych ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do spotkania w Centrum (zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu spotkania: 783-691-339).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 773 678,00zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 669 344,00zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności